Nachtelijke verrassing

on

Marga schrok wakker door het gevoel dat een koude nachtwind over haar
warme huid blies. Gedachteloos stak ze zoekend haar hand uit naar de
dekens in de hoop om de behaaglijke warmte over haar schouders heen te
kunnen trekken. Ze klopte met haar hand op het matras zoekend naar een
puntje van het dek, maar het dek was niet binnen hand bereik. Zuchtend
kwam ze overeind en pakte de lakens beet om haar volle borsten te
bedekken.

Waar was die deken eigenlijk? Ze veronderstelde dat ze hem misschien van
het bed had afgeschopt, maar normaal gesproken was ze een rustige
slaapster. Marga schoof naar het voeteneinde in een poging de deken te
vinden. De deken lag op een hoop aan het voeteneinde van het bed, op de
vloer. Ze pakte de deken en schikte hem over de lakens heen.

Pas toen ze zich weer behaaglijk in haar deken had gewikkeld begon ze
zich af te vragen hoe het zo koud kon zijn in haar slaapkamer. Terwijl
haar ogen zich langzaam aan de inktzwarte duisternis aanpaste zag ze
hoe de gordijnen bij het open raam door de wind licht opbolde. Marga
voelde een koude rilling over haar rug trekken doordat ze zich
realiseerde dat ze het raam niet had geopend toen ze naar bed was
gegaan.

Plotseling voelde haar warme bed niet zo veilig meer. Marga sprong het
bed uit en draaide het licht aan. De kamer was veel minder
angstaanjagend nu het licht de contouren en de schaduwen weg wiste. Ze
bleef waakzaam totdat ze de badkamer had gecontroleerd en weer achter
zich had gesloten. Een korte inspectie van de rest van het huis
vertelde haar dat alles in orde was.

“Pfffff, gelukkig alles is goed. Ik begin me dingen te verbeelden,”
mompelde ze voor zich uit.

Ze sloot het raam en trok de gordijnen weer in hun plooi. Ze deed het
slaapkamer licht weer uit. Doordat ze nog bang was deed ze haar
kastdeur open en deed het licht in haar kast aan. Ze liet de deur een
stukje open waardoor licht door de kier viel zodat het niet volledig
duister was in haar kamer. Ze sprong terug in haar bed vastbesloten om
het gevoel van angst van zich af te zetten en weer te gaan slapen.

Marga zakte weer langzaam weg naar het land der dromen toen een hand op
haar mond haar kreet smoorde.

“Niet schreeuwen!” klonk een melodieuze diepe stem achteloos.

Hij sprak de woorden uit alsof hij haar op straat passeerde en haar
nonchalant de tijd vroeg. De druk van zijn hand was licht alsof hij
geen enkele tegenstand van haar verwachtte.

De ogen van Marga sperde zich meteen geschokt wijd open. Naast haar bed
stond, uitgelijnd door het licht vanuit de kast, het grote silhouet van
een man. Doordat het licht achter hem scheen was het niet mogelijk om
zijn gezicht te zien. Ze zag alleen maar dat het een lange brede man
was. Marga voelde een beklemmende angst rond haar borst. Ze wist niet
of ze, met de krop in haar keel die ze nu voelde, kon schreeuwen.

“Begrijp je wat ik zeg, Marga? Ik vraag je om niet te schreeuwen. Ik wil
je geen pijn doen maar als je niet gehoorzaamd zal dat gebeuren. Als ik
mijn hand weghaal ga je niet schreeuwen, begrepen? Knik als je me hebt
begrepen!” klonk het rustig en zelfverzekerd.

Hoe wist die man haar naam? Marga wist dat ze niet in paniek moest
raken. Ze sloot haar ogen en opende ze weer. Ze vroeg zich af of ze
droomde of dat dit echt gebeurde.

‘Dit kan niet echt zijn,’ dacht ze, maar toen ze haar ogen weer opende
was het silhouet van haar aanvaller, in het nu enge kastlicht,
duidelijk zichtbaar.

Ze knikte langzaam.

“Prima! Ik zie dat je me begrijpt,” sprak hij zonder dat hij zijn hand van haar mond haalde. “Ik moet je handen vastbinden, Marga. Misschien
zelfs je benen, ik kan niet hebben dat je me werk verstoord. Begrijp je
me? Knik als je me begrijp,” sprak hij kalm alsof dit de normaalste
zaak van de wereld was.

Marga knikte gehoorzaam. Ze durfde zich uit angst, doordat ze geen idee
had wat hij met zijn ‘werk’ bedoelde niet te bewegen. Toen hij iets uit
zijn zak trok en dichter naar haar gezicht toekwam volgde ze met haar
ogen zijn bewegingen. Hij haalde zijn hand van haar mond en verving die
snel door een ruw stuk stof die hij rond haar hoofd vast bond. Marga
wist dat als ze vastgebonden was dat ze nooit meer aan hem kon
ontsnappen. Ze begon zich te verzetten toen de paniek bij haar
toesloeg.

De man leunde naar voren naar haar oor toe terwijl hij haar schijnbaar
moeiteloos in bedwang hield.

“Herinner je je nog wat ik je gezegd heb? Ik wil je geen pijn doen, maar
als het nodig is zal ik het doen! Stop met je te verzetten,” klonk het
kalm.

Vreemd genoeg hadden de kalm gesproken woorden het juiste effect op
haar. Mede doordat Marga geen pijn wilde staakte ze haar verzet en
besloot ze haar energie te bewaren voor een moment dat ze echt kon
ontsnappen.

“Uitstekend, ik zie dat je hebt besloten om naar me te luisteren. Het
had ook geen enkele zin gehad om met mij te vechten,” grinnikte de man
geamuseerd.

Marga keek angstig toe hoe hij zijn handen naar die van haar bracht. Hij
trok ze boven haar hoofd en bond ze stevig aan elkaar vast. Toen hij
klaar was ging hij aan het voeteneinde van het bed staan. Hij bekeek
haar zoals een hongerige leeuw naar zijn kansloze prooi keek.

Hij pakte de deken beet en gooide, in een plotseling ongeduldig gebaar,
hem op de grond om meer van zijn prijs te bekijken. Hij stapte naar
achteren en keek naar het lichaam van Marga dat nog slechts onder een
dun laken verborgen lag. Haar borsten waren duidelijk zichtbaar in het
licht dat vanuit de kast de kamer in stroomde. Ineens bewust van het
feit dat het laken over haar tepels schuurde, kronkelde Marga onder de
lakens hopend dat hij niet zou zien dat haar tepels hard begonnen te
worden.

Hij trok het laken een stukje naar beneden. Het laken gleed over haar
tepels heen naar beneden en kwam net onder haar navel tot rust. Haar
borsten waren nu volledig ontbloot. Haar tepels stonden hard overeind.
Marga keek, in afwachting van zijn reactie, naar hem. Ondanks dat ze
zijn gezicht niet kon zien voelde ze, door haar lichamelijke reactie,
iets van tevredenheid bij hem.

Het laken gleed verder naar beneden. Iedere kleine beweging van het
laken voelde voor Marga aan alsof honderden naalden in haar huid
staken. Marga begreep niet waarom ze zo reageerde. Dit was een compleet
vreemde in haar huis die haar vastbond en die klaar stond om haar te
verkrachten. Hmmmm, nee het was geen compleet vreemde! Hij wist haar
naam. Op de één of andere vreemde manier gaf dat wat troost. Ondanks
alles wat er gebeurde had ze harde tepels, haar buik was fladderig en
er was een onmiskenbaar soort reactie in haar onderlichaam.

Langzaam ging het laken verder naar beneden. De stof kwam net boven haar
spleetje tot rust. Haar huid leek ultra gevoelig. Het laken was net
zwaar genoeg om de druk te voelen hoe het in haar kruis lag. Ze voelde
de jeuk. Haar heupen kwamen ongemerkt omhoog zoekend naar meer druk van
het laken.

“Hmmm, keek eens wat een kutje. Ze lijkt hongerig, Marga,” sprak hij
diep zwaar en rustig.

Zijn hand zweefde boven haar kruis,” ik vraag me af hoe hongerig?” vroeg
hij terwijl hij vederlicht de contouren van haar onderlichaam onder het
laken volgde.

Marga voelde hoe ze inwendig, als gevolg van zijn wrede woorden,
samentrok. Ze wilde niet op deze man reageren, op zijn daden, maar ze
was krachteloos. Ze kon hem niet stoppen. Ze had de kracht niet om haar
lichaam onder controle te houden. Een laag zacht gekreun ontsnapte haar
mond toen ze zich realiseerde dat de situatie hopeloos was.

“Ik weet wat je denk, Marga. Je vraagt je af waarom je lichaam je
verraad. Je vraagt je af hoe je je uit deze situatie kunt redden,”
sprak hij uiterst vriendelijk, terwijl zijn hand boven haar kruis
zweefde. “Ik kan je nu wel vertellen, Marga, dat er geen ontsnappen
mogelijk is. Daarom heb ik je ook vastgebonden, omdat ik niet wil dat
de gedachten, aan ontsnappen, dat verstoren wat onvermijdelijk is. Wat
jij gaat voelen en wat ik misschien wel wil hebben is dat je angst en
hopenloosheid voelt als ik je laat klaarkomen. Je hoeft niet te
reageren, het maakt niet uit wat je denkt, lekker wijf.”

Marga probeerde diep adem te halen, toen hij niet meer en niet minder
dan een verklaring aflegde, maar door de dikte van de stof rond haar
mond was dat niet mogelijk. Deze man verwachtte van haar dat ze zou
klaarkomen? Was hij gek? Keek hij niet naar het nieuws? Verkrachting
was het tonen van macht over een persoon en niet zozeer van iets
seksueels, althans dat zeiden ze altijd.

Het laken gleed verder naar beneden, gleed over haar volle dijen en gaf
hem een vol beeld van haar kutje. Ze kon zijn ogen niet zien maar ze
voelde zijn blikken over haar lichaam gaan. Ze voelde hoe zijn ogen van
haar tieten, over haar licht bollende buikje, over haar nu steeds
verder opzwellende schaamlippen, heen gaan. Marga huiverde toen de
opgewonden gevoelens, veroorzaakt door zijn visuele verkrachting, door
haar zenuwen heen trokken.

Hij had haar nog met geen vinger aangeraakt met uitzondering van de hand
op haar mond en de martelachtige manier waarop hij de contouren van
haar kruis had gevolgd. Toch was Marga meer opgewonden dan ze ooit van
haar leven was geweest. Zijn blikken voelde ze op haar huid branden,
waardoor zich een warme gloed, lopend vanaf haar tieten tot aan haar
tenen, voelde. De koude kamer was nu een oude herinnering omdat de
inwendige warmte in haar lichaam de kou verving die ze had gevoeld.

Hij pakte het laken met zijn vingers beet en trok hem verder naar
beneden waardoor haar volle lichaam nu volledig naakt voor hem lag.
Marga was zich ineens bewust dat ze geen jonge vrouw was met een
perfect lichaam. Een huwelijk en kinderen deden dat met een vrouw.

Ze was echter niet onaantrekkelijk. Haar tieten waren groot en stevig,
haar ronde heupen liepen over in een heerlijk vol kontje, althans dat
had haar man haar altijd verteld. Ineens vroeg ze zich af waarom het
haar eigenlijk interesseerde, deze man wilde haar verkrachten. Het
maakte haar niet meer uit. Ze wilde dat hij naar haar verlangde. Ze
haatte het dat ze dat zichzelf moest toegeven, maar het was waar. Deze
man had haar lichaam in vuur en vlam gezet, een vuur wat ze al
jarenlang niet meer had gevoeld. Het was een vuur dat gekoesterd en
gevoed moest worden.

“Je hebt een mooi lichaam, Marga. Hmmm, perfect voor mijn behoeften. Je
hebt een heerlijk kontje dat er om smeekt om geslagen te worden en die
tieten, shit, ik kan haast niet wachten om mijn handen te gebruiken. En
maak je niet druk. Ik zal meer dan voldoende aandacht aan dat kutje van
je besteden, maar alleen als je me gehoorzaamd,” sprak hij langzaam en
lager van toon dan eerder.

Marga keek hulpeloos toe toen hij van het voeteneinde wegliep en naast
haar ging staan. Ze probeerde hem aan te kijken maar het licht achter
hem maakte dat onmogelijk. Het enige dat ze zag was een schaduw van een
hoekig gezicht dat, door wat donker haar leek te zijn, omkaderd werd.

“Sluit je benen, Marga,” sprak hij zacht, te zacht.

Marga reageerde ogenblikkelijk haar kutje trok zich krachtig samen door
iets wat hij deed wat ze nooit gekend had. Zijn stem en de toon waarop
hij haar toesprak zette haar in vuur en vlam. Ze stond in brand en hij
had haar verlangende lichaam nog steeds niet aangeraakt.

“Draai je om,” klonk het commando, met nu weer een zachte lage stem
waarin duidelijke doorklonk dat hij gehoorzaamheid van haar verwachtte.

Marga wist dat het geen zin had om te protesteren en hoe zou ze dat
moeten doen? Ze bracht haar handen naar beneden in een poging zich om
te keren. Ze rolde op haar buik en draaide haar hoofd in zijn richting.
Ze voelde zijn ogen over haar rug gaan naar de holte in haar rug en
over haar volle kontje. Ze kon het niet helpen dat ze licht kreunde
toen ze over het bed heen gleed. Ze drukte zich opgewonden in het
matras wetend dat hij haar beweging volgde.

“Je kut is verwaarloosd, of niet? Ze heeft echt aandacht nodig, maar ik
had je niet verteld om dit te doen, Marga. Weet je nog dat je me zou
gehoorzamen,” sprak hij nu met strenge toon.

Marga haalde de druk van het matras en bleef stil liggen, wachtend tot
hij zijn volgende zet zou maken. Het gebeurde zo snel dat ze de kans
niet had om te reageren, zijn hand kwam hard op één van haar billen
terecht. De klap was hard genoeg om een stekende pijn in haar bil te
voelen.

“Doe je benen bij elkaar,” sprak hij krachtig.

Zijn hand kwam weer neer. De klap liet haar huid tintelen en gloeien. Of
Marga haar benen nu wel of niet wilde sluiten, zijn woorden lieten haar
kutje samentrekken. Ze voelde hoe ze door haar opwinding nat begon te
worden en haar kutje zich keer op keer samentrok.

Klap! Klap! Klap! De slagen lande trefzeker op haar nu rode billen.
Marga voelde het vocht tussen haar benen met iedere slag toenemen. De
vibraties van de slagen vibreerde tot diep in haar hele wezen door. Ze
wilde niet opgewonden raken, er zou geen vocht uit haar kutje mogen
lopen en ze zou niet mogen wensen dat zijn slagen doorgingen. Ze was
echter geil en ze wilde dat hij doorging met slaan.

Toen, zo onverwacht als het was begonnen zo onverwacht was het ook weer
over. Marga lag op het bed met een rode kont en een smachtend kutje. Ze
vroeg zich af wat er nu ging gebeuren. Ze hoefde het zich niet lang af
te vragen.

“Dit gebeurt er dus als je niet naar me luistert, Marga. Ik zal je
waarschijnlijk niet altijd slaan, maar je zult gestraft worden. Ik zou
je bijvoorbeeld niet kunnen laten klaarkomen zelfs niet als je me
smeekt. Ik zou je me laten pijpen en mijn lul zover als ik kon in je
keel schuiven. Dat je dan misschien moet kokhalzen, deert me niet. Neem
deze laatste waarschuwing dus ten harte. Wees niet ongehoorzaam, klein
kutje,” klonk het rustig.

Marga lag gelaten op het bed en probeerde door de stof heen te ademen.
Haar hele wezen stond op exploderen. Ze zou niet moeten willen dat ze
vastgebonden was en geslagen werd. Ze zou niet gedwongen mogen worden
om een compleet vreemde te pijpen, maar oh, hoe graag wilde ze dat hij
deze dingen bij haar deed. Haar opgezwollen schaamlippen hadden haar al
lang geleden verraden.

“Doe je benen wijd, Marga. Ik wil dat natte kutje van je zien,” sprak
hij terwijl hij zich in zo positie manoeuvreerde dat hij het beter kon
zien.

Met haar hoofd nog vol van zijn laatste waarschuwing aarzelde Marga geen
seconde en spreidde snel haar benen. Door die beweging drukte ze haar
oververhitte kutje tegen het matras aan. Ze negeerde het opwindende
gevoel dat door het materiaal dat tegen haar kut aandrukte veroorzaakt
werd en concentreerde zich op zijn bevelen.

“Doe ze wijder, Marga. Ik weet dat je me je kut wilt laten zien. Til je
kont een beetje op en spreid die benen. Vergeet niet je kut aan te
spannen,” sprak hij bevelend.

Een ongekend verlangen overspoelde haar. Haar kutje trok schokkend van
verlangen samen. Ze opende haar benen totdat ze niet verder kon en
drukte haar kontje omhoog de lucht in. Ze wist dat haar kontje in de
lucht hing en dat door die positie haar kut volledig in het zicht lag
van haar aanvaller. Het idee alleen al liet het vocht uit haar spleetje
stromen.

“Hmmmm, goed zo Marga. Je weet wat ik wil zien, of niet? Wist je dat
wanneer je je kutje samentrok dat al het sap naar buiten wordt gedrukt?
Ik vind het heerlijk om te zien hoe je kutje voor mij lekt,” sprak de
man goedkeurend.

Terwijl ze daar hulpeloos lag hoopte Marga dat hij zou opschieten en zou
stoppen met deze marteling. Nooit in haar hele leven was ze zo nat
geweest als nu. Ondeugend lag haar kutje en kont voor hem klaar. Ze
moest geneukt worden alsof haar leven er vanaf hing en wel nu.

Marga ging zo op in haar verlangen dat ze de volgende actie niet
verwacht had. Een licht tikje kwam op haar schaamlippen aan, niet hard
genoeg om de jeuk te verdrijven maar hard genoeg om Marga te laten
opveren.

Haar benen begonnen te trillen in een poging om haar positie vast te
houden. Een volgende tik kwam neer en Marga begon meer van de tikkende
hand van de man te verlangen. Ze drukte haar kutje verder naar achteren
in een geile wens dat hij haar opgezwollen schaamlippen zou zien.

“Hmmm, goed zo Marga, goed zo. Je weet dat als je doorgaat met deze show
dat ik je misschien wel zal laten klaarkomen. Wat vind je daar van? Zou
je dat willen Marga?” grinnikte de man. “Ik weet dat je me nu geen
antwoord kan geven, blijf gewoon dat heerlijke kutje van je naar
achteren duwen zodat ik hem goed kan zien en dan mag je misschien
klaarkomen. Misschien, Marga.”

Marga gromde in het matras. Haar huid stond in brand, iedere klap van
zijn hand maakte haar verlangen alleen maar groter. Haar spieren deden
zeer doordat ze zich in een, door hem bevolen, onnatuurlijke positie
probeerde te houden. Haar kutje dat om aandacht schreeuwde was echter
het enige dat ze voelde terwijl ze op zijn volgende martelende actie
wachtte.

Zijn hand gleed tussen haar benen, een vinger volgde de contouren van
haar natte schaamlippen. Hij trok licht aan één van de schaamlippen.
Hij rekte het delicate stukje huid uit tot het strak stond. Op een
bepaald moment liet hij het los waardoor het zich weer tegen haar kutje
aan opvouwde. Hij herhaalde de actie met haar andere schaamlip om
daarna de eerste weer te pakken. Keer op keer trok hij aan haar
schaamlippen. Zijn vingers werden steeds natter van haar sap.

De wil van Marga brokkelde langzaam verder af. Ze wist niet hoeveel ze
nog kon hebben. Zijn hand ging naar haar klitje. Hij pakte het super
gevoelige bobbeltje tussen zijn vingers en trok eraan tot ze het kon
uitschreeuwen. Hij liet abrupt haar klit los en trok er weer aan
waarbij hij directe druk op de gevoelige plek toebracht. Haar klit zwol
op zodra hij de druk van haar klitje weghaalde waardoor er een golf van
hitte diep in haar kutje ontbrandde. Ze knarste met haar tanden door de
voor haar volkomen nieuwe sensatie. Ongewild probeerde ze haar kutje
van zijn hand weg te trekken.

“Niet wegtrekken, Marga. Ik doe dit alleen maar voor jou. Je kutje
verdient een heerlijke marteling. Ze moet gestraft worden omdat ik haar
zo graag wil hebben. Misschien lijkt dat voor jou niet eerlijk maar om
eerlijk te zijn interesseert me dat niets. Weet je Marga, ik moet dit
werk doen en ik kan me niet druk maken om jouw armzalige geklaag,”
sprak hij op een conversatie toon bijna plagend en licht.

Met zijn vingers zocht hij haar klit weer en trok. Nu bleef hij echter
vast houden terwijl hij het nu harde knopje masseerde en tussen zijn
vingers door rolde. Hij wist dat haar kutje zou schokken en dat ze haar
kont naar achteren zou drukken waardoor hij een nog beter beeld van
haar druipende spleet zou krijgen. Zo als verwacht deed ze wat hij
verwacht had. Ze zocht naar verlichting van het gevoel dat hij haar
toebracht.

Een harde klap landde op haar kont waardoor het klitje van Marga in zijn
vingers schokte. Een enorm gevoel begon zich in haar kutje te
ontwikkelen nog voordat ze het in haar klitje voelde. Haar kutje maakte
zuigende geluiden toen de golven van uit de diepte van haar kut
ontstonden en uitwaaierde door haar hele lichaam terwijl ze begon te
schokken. Marga kwam gesmoord gillend op een ongekende manier klaar.
Hij trok harder aan haar klit alsof hij het stukje vlees probeerde op
te rekken tot het niet verder opgerekt kon worden. Haar al opgezwollen
kut leek leeg te lopen. Haar sappen bedekte zijn hand. Nog eer de
golven haar volledig overwelfde trok hij zijn vingers terug en liet hij
het schokkende lichaam met rust. Haar kont wees nog steeds omhoog.

“Marga, klein kutje, ik had je niet gezegd dat je al mocht klaarkomen.
Wat ben jij een stout meisje. Nu vind ik het niet erg dat je kutje door
mij leegloopt, in feite liep ze voor mij leeg, maar vanaf nu Marga, kom
je alleen nog maar klaar als ik het je zegt en niet een minuut eerder.
Ik zou je de volgende keer willen neuken of je kut willen likken,”
sprak hij terwijl hij het sap van zijn vingers aflikte.

Het hoofd van Marga was gevuld met verwarrende gevoelens. Ze lag op het
bed en probeerde weer tot rust te komen maar haar kutje trok nog steeds
samen. Ze zag zijn tong in en uit zijn mond glippen terwijl hij haar
sap van zijn vingers af lepelde. Ze probeerde zich te concentreren op
wat hij had gezegd. Hij wilde dat ze zou wachten met klaarkomen totdat
hij het zei? Hoe belachelijker kon het worden? Ze zou niet in staat
zijn zich onder controle te houden als hij aan haar klit trok. Hoe zou
ze in Godsnaam op commando kunnen klaarkomen? Ze schudde haar hoofd en
probeerde haar hoofd leeg te maken van alle verwarde gedachten.

“Ik wil dat je je omrol, Marga. Ik ga je monddoek weghalen als je me
beloofd om niet te schreeuwen. Herinner je het je, klein kutje, ik wil
je geen pijn doen maar als het nodig is…! Kan je dat voor me doen,
Marga? Knik als je me hebt begrepen,” sprak hij kalm.

Marga rolde zich op haar rug en probeerde rechtop te gaan zitten terwijl
ze knikte. Ze gaf zich volledig over aan wat de man van haar wilde. Om
de waarheid te zeggen wist ze niet of ze net zo graag wilde als hij.
Toen hij naar voren leunde om de monddoek voor haar mond weg te halen
rook ze zijn aftershave die haar heel bekend voorkwam maar niet kon
benoemen.

Marga zuchtte opgelucht toen de monddoek voor haar mond werd weggehaald
en ze weer vrij kon ademhalen en open kon spreken. Het plezier was
echter van korte duur en werd snel vervangen door paniek. De man wond
de monddoek rond haar nek en bond hem achter haar nek vast, waarmee hij
haar in feite een collar aanmat. Marga wilde zich verzetten, wilde de
strakke collar van haar nek af hebben, maar ze wist dat ze op dit
moment in een kwetsbare positie zat.

“Ik zie dat je besloten hebt om je niet te verdedigen, Marga. Een goede
keus. Ik wil je dat mooie lichaam van je echt geen pijn doen, en weer
eerlijk Marga, is het zo erg dat ik je bepaalde dingen gaat laten
doen?” vroeg hij, terwijl zijn grote hoekige lichaam iedere gedachten
aan ontsnapte blokkeerde.

“Hoe weet je mijn naam?” vroeg Marga met een hese opwinding in haar
stem.

“Ik weet veel van je, Marga. Bijvoorbeeld weet ik dat je kutje het
heerlijk vind als ze gestraft word. Je houd ervan als je op je kont
geslagen word en je hebt het grootste sappigste kutje dat ik ooit heb
gezien,” antwoordde hij.

Marga hapte naar adem en probeerde, de door de eenvoudig en nonchalant
uitgesproken woorden, haar schokkende kutje onder controle te krijgen.

“Zie je mijn woorden laten je kut meteen reageren. Dus misschien is het
niet zo belangrijk hoe ik je naam weet. Wat belangrijk is dat ik je kut
kan geven wat ze nodig heeft,” sprak hij terwijl zijn ogen over de
naakte vrouw gingen, die een collar rond haar nek had en waarvan de
handen bijeen gebonden zaten. “Je ziet er geil uit wachtend op wat ik
als volgende gaat doen, Marga. Je hebt zware tieten, je tepels smeken
erom om gesabbeld te worden. Je kut toen je net kwam is al weer klaar
om weer gebruikt te worden. Ik hoef je toch niet uit te leggen hoe geil
dat is, Marga. Ik wil in feite hebben dat je voelt wat je met mijn lul
doet,” sprak hij.

Hij pakte haar gebonden handen beet en trok ze naar de bobbel in zijn
broek toe. Hij wreef haar handen over de volle lengte van zijn lul. Hij
liet haar de dikte en het gewicht van het vlees voelen. Marga voelde de
harde staaf schokken tegen de binnenzijde van de broek aan. Hij was
groot in ieder aspect. Marga voelde de opwinding bij de gedachte dat
een lul zo groot en hard bij haar naar binnen zou schuiven.

Haar handen die door hem begeleid werden bleven over de volle lengte van
zijn lul heen en weer gaan. Haar handen jeukte om hem naakt in haar
handen te hebben. Hij drukte zijn heupen naar voren en gromde toen ze
zijn eikel met haar vingertoppen door zijn broek heen beetpakte. Zijn
eikel zwol op en klopte onder de aanraking waardoor Marga in vuur en
vlam raakte.

Ineens zonder enige waarschuwing trok hij haar handen weg en lag ze weer
terug in haar schoot. Hij maakte zijn broek los en trok zijn broek naar
beneden zo zijn lul bevrijdend en haar de volle omvang tonend. Hij
schokte, de aders op zijn lul klopte boosaardig. Ze lul wipte beïnvloed
door de koele nachtlucht op en neer.

“Kijk wat je hebt gedaan, Marga. Je laat me lul schokken. Zie je hoe
boos hij is, hoe hij opzwelt? Je zult boeten dat je er voor gezorgd heb
dat ik je zo graag wil,” sprak hij.

Marga lette niet op en gaf geen antwoord. Ze was te druk en te
gebiologeerd door de pik van de man. Ze stelde zich voor hoe de
kloppende en bonkende lul diep in haar zat. Haar mond werd droog en
haar kutje trok samen. Omdat ze niet oplette viel haar de glans in zijn
ogen niet op nog viel haar de beweging van zijn handen op totdat ze
zijn handen op haar schouders voelde. Ze keek omhoog om te zien
waardoor hij zijn handen op haar schouders lag.

“En, bevalt het je wat je ziet, Marga? Ben je ooit door zo grote lul
geneukt? Heeft dat lekkere kutje van je ooit zoiets groots in zich
gehad dat je het idee had dat je openscheurde?” vroeg hij met een
vreemde blik in zijn ogen.

Hij was iets verschoven en het licht liet toe dat ze zijn ogen zag,
donkere jagende ogen waarvan de kleur niet duidelijk was. De
intensiteit die er echter in lag was niet te missen.

Marga hijgde. Het was alsof de man haar gedachten las. Ja, het beviel
haar wat ze voor zich zag. En hoe graag zou ze zich op zijn enorme
staak spietsen, maar hoe kon ze haar verkrachter vertellen dat ze hem
wilde.

“Geef me antwoord, Marga,” sprak hij met een gebiedende stem.

“Ja,” sprak ze met krassende stem, bang meer te zeggen of te doen
waardoor ze zich nog meer aan die man zou geven.

“Ja wat? Zeg de woorden, kutje,” drong hij aan.

“Ja, het bevalt me wat ik zie en nee ik ben nog nooit door zo grote pik
geneukt of heb ik me op iets gespietst dat me kan openscheuren,”
antwoordde ze haar verlegenheid en vernedering verbergend.

De man lachte,” maar je wilt wat graag door een grote lul geneukt
worden, of niet? Wat denk je ervan om dat lekkere kutje van je op die
pik te spietsen, Marga? Zou je dat willen? Zou je die harde bonkende en
kloppende pik van me in je natte kut willen voelen? Zou je dat dan
willen? Lieg niet tegen me, Marga, ik weet wanneer je de waarheid
verteld of liegt. En daarbij ben je nu niet bepaald in de positie om te
liegen. Of wel?”

De verontwaardiging in Marga begon toe te nemen. Hoe durfde de man in te
breken, haar vast te binden, haar lichaam uit te buiten en haar nu ook
nog dwingen om hem te vertellen dat ze hem graag wilde. Het was een
complete vernedering en Marga schaamde zich zelfs nog meer voor haar
eigen opwinding. Toch, ze wist dat ze geen andere keus had dat met zijn
woordspelletje mee te doen, en omdat ze zijn lul in zich wilde voelen
koos ze haar woorden zorgvuldig en antwoordde hem.

“Welke vrouw zou niet door zo grote lul geneukt willen worden?” klonk
het diplomatiek.

“Ahhh, heel slim, Marga, maar dat is niet wat ik vroeg. Ik vroeg of je
mijn kloppende paal in je hete kut wilde steken?” ging hij kalm verder.

“Ja,” fluisterde ze.

“Wat, was dat? Ik kon je niet horen,” sprak hij.

“JA!” schreeuwde ze bijna. “Ja, ik wil je lul in mijn kut, ik wil me
heupen omhoog tegen je aan rammen. Ik wil mijn lippen over die paal
laten glijden tot je klaarkomt. Ik wil je lul zo ver als maar kan in
mijn kut hebben. Ben je nu tevreden?” klonk het getergd.

Marga draaide haar blik van zijn piercende ogen weg verbaast door haar
verwilderde ja. Ze wachtte gespannen af wat hij zou doen.

“Zo! Dat viel toch wel mee, Marga?” sprak hij terwijl hij zijn hand naar
de collar rond haar nek uitstak. Hij trok haar rustig naar zich toe
waardoor ze haar rug kromde,” maar ik ben bang dat ik je op dit moment
nog niet kan geven wat je zo graag wilt. Weet je ik wil eerst je lippen
rond mijn pik voelen. Wil je dat voor me doen lief klein kutje? Kan ik
erop vertrouwen dat je niet zult bijten?”

Marga keek hem aan en stelde zich de smaak van hem voor. Ze probeerde
het beeld dat zich in haar hoofd had ontwikkeld van zich af te
schudden. Het beeld van zijn lul die in haar mond verdween. De grote
eikel die ver in haar keel ploegde. Het beeld bleef bestaan en ze
voelde hoe haar mond van verlangen droog werd.

“Geef antwoord, Marga,” klonk het kort.

“Ja, dat wil ik. Ik zal je niet bijten,” antwoordde Marga zich goed
bewust dat ze nu gewillig meewerkte aan haar eigen verkrachting.

Haar tong gleed onvrijwillig langs haar lippen door het idee aan het
gladde geaderde vlees.

“Je bent een lief meisje, Marga,” klonk het tevreden.

Met één hand achter de collar gehaakt liet hij haar opstaan. Hij pakte
met zijn andere hand een van haar tepels vast en kneep in het omhoog
gerichte knopje. Hij trok haar langzaam naar beneden op haar knieën
zodat ze voor hem kwam te zitten. Toen ze omhoog keek was zijn lul
slechts centimeters van haar gezicht verwijderd.

Dat is een braaf meisje. Ik kan haast niet wachten om die heerlijke
sensuele lippen van je rond mijn lul te voelen,” murmelde hij.

Met zijn hand nog steeds achter de collar gehaakt trok hij haar dichter
naar zijn lul toe. Zijn grote lul wipte op en neer voor haar gezicht en
Marga slikte hoorbaar. Ze was bang en tegelijkertijd verlangend naar de
brutale manier waarop hij haar in haar mond zou neuken.

“Open je mond, Marga,” commandeerde hij terwijl zijn stijve lul
gevaarlijk dicht voor haar mond heen en weer bewoog.

Marga likte over haar droge lippen heen en deed zoals hij verlangde. Als
in trance keek ze hoe zijn pik steeds dichter bij haar mond kwam.
Instinctief draaide ze haar hoofd naar hem toe zoekend met haar mond.
Ze hoorde hem gniffelen.

“Ik weet dat je me wilt proeven, Marga. Kijk eens hoe je me lul met je
mond volgt. Ik vind dat heel geil,” sprak hij terwijl hij zijn grip
rond de collar rond haar nek verstevigde en haar naar voren over zijn
lul heen trok.

Hij schoof ontspannen zijn lul in haar hongerige mond.

De eikel zwol op, op het moment dat hij contact met de hete natte mond
maakte. Marga onderzocht te enorme eikel door haar tong wellustig rond
het vlees te kronkelen. Ze kon niet meer in haar mond nemen omdat hij
haar rond haar collar in bedwang hield. Hij stond haar alleen toe dat
ze op zijn eikel zoog. Hij schoof hem licht haar mond binnen om hem
vervolgens rustig weer een stukje terug te trekken om de pik over haar
lippen te laten glijden. Met zijn hand hield hij de constante grip op
haar waardoor hij haar geen enkele bewegingsvrijheid gunde. Toen ze
probeerde meer van hem te proeven trok hij zijn lul uit haar mond en
hield de eikel een paar centimeter van haar lippen vandaan.

“Krom je rug, Marga. Laat me je tieten zien. Vergeet ook niet om je kut
samen te knijpen,” sprak hij haar ondertussen weer naar zich toe
trekkend waardoor ze haar rug oncomfortabel moest krommen.

De kut van Marga reageerde automatisch op zijn commando, en leunde
verder naar achteren waardoor haar tieten verder omhoog kwamen. Ze keek
omhoog om een bevredigende grijns rond zijn mond te zien die door haar
kwetsbare positie werd veroorzaakt. Zijn hand gleed naar beneden. Hij
speelde wat met haar tieten waardoor haar al harde tepels nog harder
leken te worden.

“Kruip weer op het bed, Marga. Ik moet je kut kunnen zien terwijl je op
mijn lul zuigt. Misschien schuif ik wel één of twee vingers in je,”
mopperde hij ondertussen aan haar collar trekkend waardoor ze omhoog
moest komen.

Hij duwde haar terug op het bed alleen deze keer liet hij haar zo gaan
liggen dat haar hoofd aan het voeteneinde van het bed kwam te liggen.
Haar ongebonden voeten wezen naar het hoofdeinde. Marga keek toe hoe
hij aan het voeten einde van het bed ging staan. Met zijn vrije hand
trok hij haar aan haar schouder in een dusdanige positie dat haar hoofd
over het voeteneinde heen naar beneden hing. Marga had zich nog geen
enkel moment zo in het nadeel, ten opzichte van hem, gevoelt als nu.
Door haar gebonden handen kon ze zich op geen enkele manier aan de
lakens verankeren. Over het bed heen hangend was nu niet bepaald een
positie waardoor iemand zich superieur ten opzichte van de ander kon
voelen. Het enige wat hij er mee bewerkstelligde was dat ze nog banger
was geworden. Ze kon de man niet en had er geen idee van waar hij toe
in staat was.

“Spreid die benen, ik wil je natte kut van je zien. Op die manier kan ik
met je kut spelen wanneer ik maar wil als je op mijn harde lul zuigt,”
klonk de botte verklaring.

Marga deed wat hij had gevraagd en spreidde haar benen maximaal open. Ze
wist dat ze hulpeloos was en dat ze zich op geen enkele manier kon
verzetten. Zijn lul drukte tegen haar lippen aan en ze opende haar
mond, niet wetend wat ze verder in dit vreemde spel kon verwachten, om
hem binnen te laten.

“Ik wil je in je mond neuken, Marga. Ik wil voelen hoe mijn lul in je
keel glijd. In en uit je warme natte mond. Des te beter je me pijpt des
te beter zal ik voor je kut zorgen,” sprak hij monotoon.

Marga kon hem geen antwoord geven en was er ook niet van overtuigd of ze
dat wel wilde. Zijn lul gleed verder in haar mond, haar tong gleed
plagend over de lengte van de harde staaf heen. Ze voelde iedere
boosaardig kloppende ader in zijn pik. Ineens bleef hij doorschuiven.
Hij drukte zijn heupen naar voren en vulde haar mond. Toen zijn eikel
gevaarlijk dicht bij haar keel kwam probeerde Marga zich te ontspannen
bang dat ze zou kokhalzen en daardoor weer bang voor zijn reactie.

Hij hield zijn heupen stil en bewoog zijn pik rond in haar mond. Marga
ontspande zich wat, nog nerveus maar niets wat hij deed riep weerstand
op. Die gedachte verdween als een uiteenspattende zeepbel nog voor ze
de gedachte kon afmaken. Zijn handen vielen op haar tieten neer en
tegelijkertijd schoof hij zijn lul haar keel in.

Marga stikte bijna toen ze het enorme apparaat door haar keel voelde
glijden, maar het lukte haar om haar keel spieren te ontspannen terwijl
ze zich probeerde te verzetten tegen het gevoel die de handen op haar
tieten schonken. Ze kon niet geloven dat de man zijn lul zover in haar
mond had geschoven. Ze voelde de impuls om te kokhalzen. Met zijn
vingers bleef hij aan haar tepels trekken of er in knijpen. Hij tilde
haar tieten aan haar tepels hoog de lucht in. Marga kon door de ruwe
manier waarop hij haar tepels bewerkte een licht gekreun niet
onderdrukken.

“Mmmm…, goed zo, Marga, kreun om mijn lul heen, de vibratie is
heerlijk,” moedigde hij haar aan.

Marga begon fanatieker op zijn lul te zuigen hem verder haar keel
inwerkend. Ze wilde zijn lul helemaal voelen. Haar kut trok zich
onophoudelijk samen. Het sap stroomde naar haar gevoel haar kut uit. Ze
kwam bijna klaar toen ze voelde hoe hij met zijn vingers de contouren
van haar buitenste schaamlippen volgde. Hij liet een vinger in haar
spleet glijden terwijl hij tegelijkertijd zijn lul nog verder bij haar
naar binnen schoof. Hij plaagde haar waardoor haar kutje zich nog
frequenter samen trok. Marga zoog harder op zijn lul, haar wangen had
ze naar binnen gezogen in een poging om zijn lul in haar vacuüm op te
sluiten.

Hij liet een vinger net bij haar naar binnen glijden. Kronkelend
verkende hij met zijn vingers de druipende ingang van haar grotje.
Marga dacht dat ze gek werd. Haar mond gleed op en neer over zijn lul
heen. Zijn lul dreef van haar speeksel.

“Voel je, Marga, des te harder en sneller je op mijn lul met die geile
mond van je zuigt, des te harder bewerk ik je kut. Als je stopt me
zuigen stop ik het strelen van je kut. Je kut wil geneukt worden, hard
geneukt worden, of niet Marga?” moedigde hij haar aan.

Weer gaf Marga geen antwoord, ze was te druk met haar mond. Ze wist dat
haar kut gestreeld moest worden, gestreeld door die man, door zijn
vingers, door zijn lul en met zijn mond. Ze begon hem met haar mond dus
nog fanatieker te bewerken. Keer op keer bewerkte ze de volle lengte
van zijn lul met haar hete zuigende mond. Ze hoopte dat hij haar
bewegingen van haar hoofd met zijn handen aan haar hongerige kut zou
volgen.

Hij hield zijn vingers stil en trok haar schaamlippen uit elkaar. Marga
kreunde teleurgesteld. Hij spreidde haar kut wijd open en haar
hongerige hete kut trok, toen de koele lucht haar raakte, samen. Ze
voelde hoe hij naar haar druipende spleet keek wat tot gevolg had dat
er nog meer sap uit haar kut begon te stromen. Ze kon zich niet
herinneren dat ze ooit zo nat was geweest, zo klaar, of zo gewillig om
de man te pijpen. Ze drukte haar heupen omhoog naar zijn onderzoekende
vingers toe wetend dat ze alles zou doen om de brand in haar kutje te
laten blussen.

Hij schoof zijn vinger verder in haar en wreef over de geoliede binnen
kant van haar kut. Marga hield haar aandacht bij zijn lul en liet
onafgebroken haar lippen over zijn lul heen schuiven en hoopte in
stilte dat hij haar verder zou strelen. Deze keer stelde hij haar niet
teleur, hij schoof zijn vinger zover als hij kon bij haar naar binnen,
zijn hand drukte hard tegen haar kut aan.

‘Meer,’ dacht Marga, ‘meer.’

Haar heupen bewogen onophoudelijk op en neer hard tegen zijn hand
aandrukkend in de hoop op verlossing van het onophoudelijke genot dat
de open hand haar schonk. Verlangend zoog ze meer van zijn lul naar
binnen.

“Je mond voelt heerlijk aan, Marga. Je lippen zitten heerlijk zacht rond
mijn pik. Je hebt trouwens een heerlijk kut. Als je zo door gaat laat
ik je misschien wel mijn zaad proeven,” klonk de aanmoedigende stem van
de man terwijl hij haar met zijn vingers bleef masseren.

Hij trok zijn lul uit haar mond en wreef zijn eikel over haar lippen
heen. De snel opzwellende pik schokte tegen haar mond aan.

Zonder enige waarschuwing ramde hij zijn lul terug in haar mond en
kreunde. Het geluid leek zijn lichaam te laten vibreren tot in Marga’s
mond. Ze werd letterlijk en figuurlijk gek. Ze proefde zijn snel enorme
opzwellende, kloppende en bonkende lul in haar mond waardoor haar kut
zich constant samentrok van verlangen. Ze wist niet hoeveel ze op dit
moment nog kon hebben. Ze wist dat ze zou moeten wachten met klaarkomen
tot dat hij haar toestemming zou geven maar hij bleef zijn vingers in
en uit haar bewegen waardoor hij haar gevaarlijk dicht bij
ongehoorzaamheid bracht.

“Waag het niet, Marga. Je zult het niet fijn vinden wat er gebeurt als
je me weer ongehoorzaam bent. Ik voel hoe je kut in mijn vingers
knijpt. Ik voel dat je op het punt staat om door mijn vingers klaar te
komen, maar ik heb je nog geen toestemming gegeven. Ik waarschuw je!”
klonk het hard.

Hij trok zijn lul en zijn vingers uit haar. Marga had het gevoel dat ze
van teleurstelling moest huilen. Ze lag happend naar adem op haar rug
en vroeg zich af wanneer hij een einde aan deze marteling zou gaan
maken.

Hij schoof haar snel terug op het bed waardoor haar hoofd niet langer
over het voeteneinde heen hing. Hij trok zijn kleding uit en gooide ze
nonchalant naast het bed neer. Het bed verschoof licht toen hij over
haar heen gleed. Zijn benen drukte op haar dijen en hielden haar benen
net zo efficiënt gevangen als het touw rond haar polsen. Het licht van
de kast was niet langer op zijn rug gericht maar hij hield zijn gezicht
in de schaduw waardoor ze niet meer dan de haren op zijn borstkast en
een paar gespierde schouders kon zien.

Zijn dijen waren behaard en gespierd. De hitte van zijn dijen overwelfde
haar. Zijn lul hing zwaar op de splitsing in haar kruis. Het gewicht
drukte vol op haar waardoor ze een verlangen voelde om zich met een
beweging van haar heupen op de enorme paal te spietsen. De gedachten
echter van wat hij dan met haar zou doen hield haar echter tegen. Toch
kon ze een huivering niet onderdrukken die over haar lichaam rolde wat
veroorzaakt werd door zijn dikke lange lul die zo dicht bij haar
verlangende uitgehongerde kut lag.

“Marga lekker geil ding. Kijk eens hoe je schaamlippen zijn opgezwollen.
Mijn God, ik heb nog nooit zo lekker kutje gezien. Ik kan haast niet
wachten om die kut te neuken, nee, niet neuken, maar het straffen,
Marga. Ik moet hem straffen, ik moet weten dat zij gevuld is met lul,
vol geramd met een lul, mijn lul, Marga. Vergeet dat nooit!” klonk zijn
nu ruwe stem.

De eerdere zachte zoete stem was verdwenen en had plaatsgemaakt voor een
krassende stem. De verklaring kon alleen maar gedaan zijn door iemand
die diep verlangen kon en het tot het diepste van zijn wezen kon
voelen.

Het kutje van Marga reageerde op het verlangen in zijn stem. Het was
niet zozeer wat hij zei maar meer de ruwheid en de emotie die hij in
zijn stem lag. Een ruw verlangen dat ze zelf had ervaren en die ze nog
nooit eerder had gevoeld. Ze stak haar gebonden handen uit naar beneden
om zijn borstkast te strelen in een poging om zich voor de toekomst de
textuur en de warmte van hem te herinneren.

Hij sloot zijn handen over die van haar heen en lag haar handen terug
boven haar hoofd. Marga was hulpeloos en kon niet anders doen dan
afwachten en kijken. Ze wilde haar verkrachter aanraken, zo simpel was
het en ze was teleurgesteld dat haar handen niet bij machte waren hem
aan te raken.

Hij schoof zijn heupen dichter naar haar toe. Zijn lul gleed over haar
kut heen. Deze keer kon Marga een beweging van haar heupen niet
onderdrukken. Haar schaamlippen gleden kort langs zijn lul. Snel trok
hij zich terug om vervolgens weer naar voren te bewegen. Zijn eikel
gleed over haar opgezwollen klitje heen. Hij liet zijn eikel kleine
cirkels rond haar klitje maken om zich vervolgens weer terug te
trekken.

Toen hij voor de derde keer naar voren bewoog lag hij zijn lul vol op
haar druipende spleet. Hij drukte hem, haar onerbarmelijk plagend,
stevig op haar kut neer. De heupen van Marga schoten omhoog zoekend
naar meer druk van zijn harde hete lul. Een verlangen naar meer van het
gewicht en meer van de hitte van zijn hemelse pik.

Hij stelde haar deze keer niet teleur. Hij drukte zijn lul harder tegen
haar schaamlippen aan en begon zijn heupen in kleine cirkels te roteren
waardoor zijn lul als een wulpse slang over haar kut heen en weer
bewoog. Marga schreeuwde het bijna uit toen haar kut op zijn beweging
begon te reageren. Haar schaamlippen leken, zover het nog mogelijk was,
nog meer op te zwellen. Ze wist dat als hij haar klitje zou raken dat
ze ogenblikkelijk zou klaarkomen. Hij bleef bewegen waarbij hij haar
klitje doelbewust nooit raakte. Hij drukte bij iedere beweging alleen
zijn lul harder tegen haar schaamlippen aan.

In haar hoofd wist ze dat ze hem moest gehoorzamen maar haar kutje had
een wil van zichzelf en ze wist dat het een kwestie van seconden was
dat hij alleen al door het wrijven van zijn lul over haar schaamlippen
zou klaarkomen. Haar schaamlippen waren zo gevoelig dat de lichtste
druk haar over de grens zou jagen. Hij moet haar staat gevoeld hebben
omdat hij abrupt stopte en haar met een doelbewuste blik aankeek.

“Heb ik je opdracht gegeven om klaar te komen, Marga,” sprak hij met een
toon die zijn wrevel uitdrukte.

“Nee,” antwoorde ze onderdanig, bang dat als ze hem niet gehoorzaamde
hij haar niet zou laten klaarkomen.

Voor nu was dat het enige dat ze wilde, klaarkomen. Haar kutje was nog
nooit zo opgezweept als nu.

“Ik geloof je niet echt. Ik denk ik dat ik je dus moet laten voelen wat
het betekend om niet naar me te luisteren, Marga. Ik vertelde je om pas
klaar te komen als ik je toestemming zou geven. Nu ben ik bang dat je
het op de hardhandige manier moeten ervaren wat het is om me niet te
gehoorzamen,” sprak hij zuchtend terwijl hij van haar af rolde.

Hij pakte haar dijen beet en drukte ze ruw uit elkaar. Hij schoof naar
voren tussen haar benen in. Hij schoof zijn handen onder haar dijen
waarna hij haar benen omhoog en zover naar achteren drukte totdat ze
obsceen open voor hem lag. De nieuwe positie veroorzaakte dat haar
kutje omhoog en volledig open naar hem toe wees waardoor een nieuw
soort sensatie door haar lichaam heen golfde.

Met zijn handen stevig onder haar dijen boog hij zich naar haar
schaamlippen toe. Zijn mond leek een paar centimeter boven haar
druipende spleet te zweven. Hij blies plagend over haar schaamlippen
heen en zag hoe haar kutje met een samentrekkende beweging reageerde.
Haar reactie liet hem glimlachen. Hij deed het een tweede keer alleen
maar om de reactie van haar kut te zien op zijn hete koelende adem. Het
geil stroomde met iedere samentrekking uit haar kut.

Hij drukte zijn lippen zo zacht op haar kutje dat ze niet zeker wist of
ze het zich verbeelde of dat het werkelijk zo was. Ze voelde zijn
lippen, nu wat harder, weer op zich drukken. Ze realiseerde zich dat
hij haar schaamlippen kuste. Hij beet zacht op haar schaamlippen alsof
hij met die actie probeerde haar mond te openen voor zijn tong. Zijn
tong gleed naar buiten en volgde de contouren van haar schaamlippen, de
tederheid van die beweging liet Marga in vuur en vlam staan. Terwijl
hij haar daar bleef kussen gleed zijn tong door haar spleetje heen om
zich vervolgens door de ingang van haar grotje te kronkelen. Hij genoot
van haar smaak.

Een zacht gekreun ontsnapte haar lippen, zijn tong ontstak een vuur dat
oncontroleerbaar was. Haar kutje trok zich rond zijn tong samen in de
hoop hem verder naar binnen te werken. Hij schoof zijn tong als een
kleine lul in en uit haar kutje. Hij tongde haar kut tot ze schokkend
en huiverend onder hem lag.

“Ik wil dat je voor me klaarkomt, Marga, kom in mijn mond klaar. Laat
het sap uit je kut over mijn tong stromen,” sprak hij zacht zijn lippen
slechts een ademhaling ver weg bij haar opgezwollen kutje.

De zacht uitgesproken woorden wakkerde haar vuur aan. Hij bleef haar
likken. Hij bewerkte de linkerkant van haar kutje en vervolgens de
rechterkant. Zijn tong liet haar kutje nog verder opzwellen. Hij lag
haar benen op zijn armen en drukte ze omhoog haar zo maximaal openend.
Met zijn vingers drukte hij met kracht haar schaamlippen uit elkaar
zodat haar kut volledig voor hem open lag. Met zijn tong bleef hij haar
gevoelige kutje likken. De druk van zijn tong voerde hij op. Het genot
was hemels en intens dat haar lichaam extreem reageerde. Haar benen
schokte en haar heupen wipte op en neer in een wanhopige poging het
ultieme genot te bereiken.

Hij schoof zijn tong in haar en liet het rond de gevoelige ingang van
haar grotje ronddraaien. Hij voelde haar kutje ogenblikkelijk rond zijn
tong samentrekken in een poging hem verder in zich te trekken. Haar
kutje zoog op zijn tong in een poging om zo een vol contact van zijn
mond op haar schaamlippen te krijgen. Hij gaf toe aan haar verlangen en
schoof zijn tong verder in haar druipende kut. Zijn tong bewoog in haar
als en wulpse slang. Met zijn lippen zoog hij en trok hij aan haar
schaamlippen ondertussen zijn tong heen en weer bewegend. Hij verhoogde
de snelheid en de kracht van zijn bewegingen nu met maar één doel, haar
laten klaarkomen.

Met zijn zuigende mond op haar kut en zijn heen en weer stotende tong in
haar kut kwam Marga schreeuwend klaar. Haar lichaam schokte
ongecontroleerd toen haar kutje zich strak rond zijn tong trok. Ze
voelde hem in haar kut kreunen wat een nog sterkere golf van genot door
haar kronkelende lichaam heen joeg. Ze kon niet geloven hoe veel vocht
er uit haar kut liep. Zijn gezicht glom van haar sap.

Hij bleef haar likken tot haar schokkende lichaam langzaam tot rust
begon te komen. Hij likte ieder druppeltje van haar sap van haar kutje.
Marga kreunde, ze was nog nooit op zo manier gebruikt, nog nooit had
een man haar zo laten klaarkomen. Doordat hij door likte verwachtte ze
dat hij meer wilde. Naar het formaat van zijn op en neer verende pik te
oordelen was dat ook zo.

“Je smaakt heerlijk, Marga, precies zoals ik verwacht had. Dit kutje is
voor mij gemaakt, voor mij lul en mijn tong,” sprak hij nog steeds
tussen haar benen zittend.

Hij liet haar benen op het bed vallen maar hield ze gespreid. Hij drukte
ze zelfs met zijn handen nog verder uit elkaar waardoor haar kut
volledig voor hem open lag. Hij kwam naar voren en kuste haar op haar
mond om vervolgens op zijn knieën te gaan zitten waardoor zijn lul
gevaarlijk dicht bij haar kutje lag.

Marga hapte naar adem door dat hij bijna tegen haar kut aanlag. Haar
verlangen was enorm. Ze realiseerde zich ineens hoe graag ze hem tot
aan zijn ballen in zich wilde voelen zitten. Ze wilde hem. Ze schaamde
zich voor het gevoel, hij was haar verkrachter en ze wilde het. Haar
heupen veerde omhoog door de aanblik van zijn lul hopend dat hij haar
het plezier en genot zou toestaan om zijn lul diep in haar te voelen.

Zijn lul sloeg tegen haar schaamlippen aan waardoor er een schokgolf
door haar heen ging. Hij was zo zwaar, het gewicht van de klets tegen
haar schaamlippen lieten haar kutje bijna pijnlijk opzwellen. Ze voelde
zijn handen weer bij haar schaamlippen maar deze keer spreidde hij haar
zachter open. Zijn lul kwam weer naar beneden tegen haar open kutje
aan. Hij kwam neer in een poel van heet sap dat zich had gevormd toen
ze klaar was gekomen. Het maakte een bijna spetterend geluid en Marga
draaide haar hoofd van schaamte dat ze zo nat was.

“Heb het lef niet om je hoofd weg te draaien Marga, je hoeft je nergens
voor te schamen. Je hebt een heerlijk en vooral mooi drijfnat kutje dat
geslagen moet worden, gezogen, gelikt en vooral heel hard geneukt moet
worden. Daar is niets verkeerd mee, geil meisje. Waarom denk je dat ik
hier ben? Omdat je kutje als een heet vreugdevuur is en ik ben de mot
die naar de vlammen wordt toegetrokken,” sprak hij.

Marga keek net op tijd omhoog om een glimp van zijn intense gezicht te
zien eer hij zich weer in de schaduw terug trok. Het was te kort om
iets van zijn gezicht te kunnen zeggen. Met zijn lul bleef hij tegen
haar schaamlippen en de ingang van haar grotje aan slaan. Hij maakte
haar zo gek met zijn lul dat ze er niet meer tegen kon.

“Alsjeblieft,” fluisterde ze.

“Alsjeblieft wat, Marga?” vroeg hij zacht.

Marga kon de woorden niet uitspreken, wilde het niet. Ze wist alleen
maar dat ze hem in zich nodig had eer de lust haar zou verteren.

“Alsjeblieft wat?” vroeg hij nu harder en strenger.

“Neuk me alsjeblieft,” sprak ze amper in staat de woorden uit te
spreken.

“Je alsjeblieft neuken. Hmmmm, misschien doe ik dat en misschien ook wel
niet,” plaagde hij.

Marga wilde het gefrustreerd uitschreeuwen. Hij bleef met zijn lul
onophoudelijk tegen haar kutje aanslaan en nog steeds wilde hij haar
niet neuken. Zijn lul zat onder haar geil waardoor zijn lul steeds
hardere kletsende geluiden maakte. Ze drukte haar heupen omhoog en ving
zijn eikel tegen haar opening aan. Ze hield dezelfde positie aan en
keek hem aan, zwijgend hem met haar ogen smekend om af te maken waar
hij aan was begonnen. Hij moet medelijden met haar hebben gehad want
hij drukte langzaam door totdat alleen zijn eikel in haar zat.

“Oh,” ontsnapte haar lippen.

De enige samenhangende gedachten die ze had toen ze hem in zich voelde
glijden. Hij was zo groot, ja, ze had hem in haar mond gehad en dat was
geen probleem geweest, maar ze was bijna bang wat hij in haar kutje zou
doen. Maar ze was nog banger wat er zou gebeuren als hij het niet zou
doen.

“Span je kutje aan, Marga, laat me voelen hoe je me beet pakt,”
instrueerde hij haar.

Marga gehoorzaamde en voelde hoe haar kutspiertjes zich om hem heen
klemde zoekend naar meer van zijn pik. Hij schoof verder in haar en
rekte haar kutje op ruimte zoekend voor de rest van zijn pik. Haar vrij
stromende sappen maakte het makkelijk ondanks dat ze het gevoel had dat
er een complete knuppel in haar werd geschoven. Maar nog steeds drukte
ze zich omhoog alsof het haar niet interesseerde dat ze het gevoel had
dat hij haar in tweeën spleet. Haar kutje trok samen, keer op keer,
wanhopig de hele lengte van hem in zich willen voelen.

“Je kutje is zo krap, Marga, een natte zijden doos die om mijn lul heen
zit. Ik moet je meer van lul geven. Ik moet voelen hoe je kutje in mijn
lul knijpt, hoe je hem melkt. Span hem aan Marga,” murmelde hij.

Marga spande haar spiertjes aan en voelde hem verder in zich zakken. Het
voelde ongelofelijk aan, vol, dik en kloppend. Zijn vingers vonden haar
tepels en hij trok en draaide aan de knoppen totdat ze pijnlijk hard
waren en stram vooruit stonden. Door zijn actie concentreerde ze zich,
een seconde, niet voor de volle 100 procent op haar pulserende kutje
omdat ze haar opwinding focuste op haar tintelende tepels.

Hij bracht haar aandacht heel snel terug door hem met een kracht in haar
te rammen die ze nog nooit had gevoeld. De dikte van zijn lul benam
haar de adem. Hij vulde haar compleet. En nog steeds bleef hij in haar
schuiven en hij stopte pas toen zijn ballen tegen haar kont drukte en
ze zijn schaamhaar voelde kriebelen. Daar stopte hij en bleef zo zitten
en liet hij haar voelen hoe hij in haar klopte en hoe zijn pik in haar
schokte. Iedere beweging ontstak een hevig vuur in Marga, haar rug
gekromd terwijl ze uit alle macht omhoog drukte waardoor ze hem in zich
voelde trillen.

“Knijp, Marga, knijp,” commandeerde hij.

Ze gehoorzaamde en kneep met alles wat ze had. Ze kneep zo hard dat ze
het gevoel had dat ze hem uit zich drukte en toch bleef hij tegen haar
aandrukken steeds meer in haar schuivend. Ondanks dat ze zijn gezicht
niet kon zien wist ze dat hij haar constant aankeek. Ze voelde hem
kijken, haar reacties peilend, zoekend naar verschillende uitdrukkingen
op haar gezicht. Het interesseerde haar niet langer wat hij dacht, ze
wilde alleen niet dat hij zou stoppen, ze wilde niet dat hij zijn lul
uit haar zou trekken.

“Hmmmm, dat voelt lekker nu, Marga. Nu ga ik dit kutje nemen zoals het
nog nooit is genomen,” sprak hij.

Hij trok zijn lul half uit haar en draaide zijn heupen en pik in haar.
Marga volgde hem, haar heupen zoekend naar zijn dikte, niet willend dat
ze het warme contact tussen hen zou verliezen. Hij trok zich verder
terug tot alleen het puntje van zijn eikel nog in haar zat. Marga
verstarde en wachtte op hem tot hij terug zou komen. Hij greep hard
haar heupen beet en ragde zijn lul over de hele lengte op volle kracht
in haar waardoor haar sappen een soppend geluid maakte.

Marga voelde hoe haar adem uit haar werd gedrukt toen hij tegen haar
baarmoeder aan ragde. Ze kronkelde en vocht tegen de neiging hem af te
schudden. Net nu ze zich had aangepast aan zijn formaat trok hij zich
weer helemaal terug en ramde hem er weer in. Keer op keer herhaalde hij
dat, geen enkel moment stoppend. Zijn venusheuvel wreef over haar klit
heen en leek er constant contact mee te blijven houden. Het verhevigde
de kloppende en bonkende sensatie door de constante druk.

Marga voelde het orgasme diep in haar lichaam opbouwen. Ze voelde haar
kutje samentrekken en ze kneep in zijn pik met een kracht die haar zelf
verbaasde. Ze wilde dat hij haar liet klaarkomen, ze wilde dat deze man
haar vulde met zijn zaad. Ze begreep haar eigen verlangen niet om op
hem klaar te komen, nog begreep ze het verlangen dat ze hem diep in
haar kutje wilde voelen spuiten. Ze wist alleen dat ze het wanhopig
graag wilde. Ze drukte haar heupen weer omhoog verlangend naar meer van
zijn pompende pik en zijn draaiende heupen.

“Ben je er klaar voor om klaar te komen, Marga?” vroeg hij terwijl hij
zijn lul tegen haar ingang aan hield als een soort weigering om hem in
haar te schuiven tot ze zou antwoorden.

“Jaaa… oh alsjeblieft, jaaaa…,” klonk haar krassende stem.

“Hmmm…,” kreunde hij,” het zou lekker zijn om je kutje om mijn lul
heen te voelen klaarkomen, om te voelen hoe je me melkt.”

Hij ramde weer naar voren en draaide zijn heupen terwijl zijn lul alle
gevoelige plekken in haar raakte.

“Alsjeblieft,” fluisterde ze met droge mond terwijl haar lichaam
verstarde.

“KOM Marga!” schreeuwde hij terwijl hij op hoge snelheid keer op keer in
haar ramde.

Marga reageerde, haar kutje trok samen toen hij zijn commando
uitschreeuwde. Ze voelde haar eigen geil uit haar kutje stromen. Keer
op keer trok haar kutje zich rond zijn pik samen. Haar orgasme bleef
aanhouden, golf na golf overspoelde haar net zoals golven heet sap en
hitte hem overspoelde. Ze voelde zijn lul opzwellen en nog groter in
haar worden ten teken dat ook hij klaar ging komen. Hij pompte keer op
keer zijn lul op en neer en schreeuwde haar naam terwijl hij straal na
straal in haar onderbuik pompte.

Marga lag op haar rug met gesloten ogen en wachtte tot de kamer ging
stilstaan eer ze haar ogen weer open deed. Ze voelde zijn lul in haar
schokken en haar kutje als reactie in zijn lul knijpen. Langzaam trok
hij zijn lul uit haar en schoof van het bed af.

Ze wist door de geluiden dat hij zich stond aan te kleden. Ze hoorde
zijn rits van zijn broek toen hij hem dicht deed. Ze horde hem zijn
shirt aantrekken en hoe hij op het bed ging zitten om zijn schoenen aan
te trekken. Toch opende ze haar ogen onzeker doordat ze niet wist wat
ze nu moest voelen. Het was of hij een minnaar was waarmee ze nu wilde
knuffelen, hij had haar verkracht. Had ze meegewerkt? Duidelijk wel.
Maar had ze hem gevraagd om binnen te komen en haar te nemen? Toch
voelde ze iets van verdriet toen hij zich had aangekleed en weg ging.

“Dat was lekker, Marga, dank je,” sprak hij rustig.

Marga beet op haar tanden en weigerde te geloven dat hij net zo
onaangedaan was als hij klonk. Ze keek toe hoe hij verder in de schaduw
oploste en haar geen gelegenheid gaf om een glimp van zijn gezicht te
zien.

“Ga je weg?” vroeg ze zichzelf vervloekend dat ze hem dat vroeg.

“Maak je je zorgen dat ik weg ga, Marga? Ik heb je net je lekkere kutje
verkracht. Ik denk niet dat het verstandig is om hier te blijven rond
hangen. Ik wil niet dat je man thuiskomt en ons betrapt in een
comprimerende situatie,” reageerde hij.

Marga hapte door zijn woorden naar adem. Ze was haar man volledig
vergeten. Ze had gewillig mee gewerkt aan haar eigen verkrachting en
had geen een keer aan haar man gedacht. Wat dat betrof was ze ook haar
kinderen vergeten. Ze wist dat ze niet thuis zouden komen waardoor ze
geen risico vormde. Ze logeerde het weekend bij hun tante. Ze draaide
haar hoofd weg van zijn stem die uit de schaduw kwam en gaf geen
antwoord.

Ze kookte door de stilte die volgde wachtend op wat hij vervolgens zou
doen. Ineens realiseerde ze zich dat er geen geluid meer te horen was.

“Hallo?” riep ze.

Niemand antwoordde. Ze hoorde een zacht geluid beneden en ze begreep dat
hij de voordeur achter zich dichttrok. Ze rende naar het raam in de
hoop dat ze zijn gezicht zou kunnen zien maar het licht was te zwak.
Het enige dat ze zag was de schaduw van een figuur die snel over het
gras heen voorbij liep tot hij op de straat achter de bomen verdween.

Marga zuchtte en probeerde te begrijpen wat er net gebeurd was. Ze ging
op het bed zitten en realiseerde dat haar handen nog waren vast
gebonden. Ze bewerkte de knop en draaide met haar handen tot ze vrij
was. Ze maakte de knop achter haar nek los en wreef over haar huid heen
totdat het tintelende gevoel was verdwenen. Ze wist dat ze eigenlijk de
politie moest bellen maar ze wilde het niet, ze kon zich er niet toe
brengen om wat haar gebeurd was verkrachting te noemen, ondanks dat dat
het eigenlijk was.

In plaats daarvan pakte ze de dekens beet en herschikte ze op bed zodat
alles weer netjes lag en ging vervolgens op bed liggen. Ze sloot haar
ogen en liet de herinnering haar gedachten belagen. Haar hand ging naar
beneden en raakte haar nog steeds tintelende tepels terwijl ze zich af
vroeg of het allemaal echt gebeurd was.

Was ze echt zo verlangend geweest, zo gewillig. Zou hij haar kennen?
Haar gedachten dreven langzaam voorbij toen ze zich begon te
ontspannen. Ze rook zijn geur op de lakens. De laatste gedachten die
door haar heen ging eer ze in slaap viel was dat ze hem weer wilde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *